Centrum Promocji Regionu - Czerlonka

V BIAOWIESKIE INTEGRACJE ARTYSTYCZNE PERETOCZE 2007

        wito rnorodnoci kulturowej Jubileuszowe Peretocze 2007 dobiego koca. Pogoda, co prawda, momentami nie dopisywaa, ale na scenie byo barwnie i wesoo, a publicznoci nie odstraszya nawet sobotnia przelotna burza. Ostatni lipcowy weekend upyn wszystkim przy dwikach muzyki reprezentantw kultur, ktre zamieszkiway region dawniej lub zamieszkuj do dzi.
        Sygna do rozpoczcia koncertw tradycyjnie dali hejnalici puszczascy. Gdy ostatnie dwiki ich trbek rozniosy si po okolicy, publiczno Peretocza przywitali Mikoaj Buszko pomysodawca Peretocza i Jan Gwaj przewodniczcy Rady Gminy Biaowiea. Na scen po kolei wkroczyy zespoy: biaoruski - Narewczanki z Narewki i Kapela z Dubin, polski - Zesp Pieni i Taca "Podlaskie Kukuki" z Bielska Podlaskiego, litewski - Teliu Smagratis z miasta Teliu na Litwie, emkowski - emko Tower ze Strzelcw Krajeskich i cygaski - ART Studio Rada z biaoruskiego Grodna.
        I tak np. Narewczanki reprezentantki Hajnowszczyzny przypomniay pieni, jakimi jeszcze niedawno lud biaoruski umila sobie ciki okres niw, a modzie z emko Tower zapiewaa o tym, co dla emkw wane o mioci i przyrodzie. A gdy na scen tanecznym krokiem weszli Cyganie, mona byo na chwil przenie si w czas, gdy drogami jeszcze poday tabory ...
        Drugi dzie Peretocza najliczniej reprezentoway zespoy z Biaorusi Dziecicy Zesp Taca Estradowego Kaprys z Kamieca, Ludowy Zesp Pieni i Muzyki Biaoruskiej Haciniec z Grodna oraz grupa wokalna Puszczaskije Muzyki z Kamieniuk, ktr tworz pracownicy biaoruskiego Parku Narodowego Bieawieskaja Puszcza.
        Sobotnia publiczno miaa te okazj wysucha pieni niemieckich, ktre zapiewa Niemiecki Zesp piewaczy Ligockie Wrzosy z Ligoty Prszkowskiej oraz ydowskich dziki zespoowi Klezmer Trio z Biaegostoku. Klezmerzy dodatkowo prowadzc warsztaty - nauczyli publiczno tacw ydowskich.
        Szczeglne miejsce tego wieczoru przeznaczone zostao jednak kulturze regionu Podhala. Regionu, ktry da ziemi biaowieskiej wiele interesujcych osobowoci w tym Franciszka Booza, nauczyciela-rzebiarza, zaoyciela istniejcej do dzi hajnowskiej szkoy intarsji. Jemu wanie zosta dedykowany koncert Gralskiego Zespou Watra z Czarnego Dunajca. Dao to jednoczenie pocztek nowej tradycji przypominania osb, ktre aktywnie wsptworzyy histori i kultur regionu Puszczy Biaowieskiej.
        Koncertem grali zakoczylimy drugi dzie imprezy. Drugi, ale w tym roku wcale nie ostatni ... Peretocze 2007 miao jeszcze bowiem swoj odson po stronie biaoruskiej. 29 lipca Gralski Zesp Watra da wystp przy Muzeum Przyrodniczym w Kamieniukach. W ten sposb sta si te pierwsz w powojennej historii tamtych okolic dajc koncert gralsk grup.
Obydwa wystpy gralskiej grupy w Kamieniukach i Puszczaskich muzykw w Biaowiey stay si nici czc obydwie strony Puszczy Biaowieskiej i po kilkuletniej wsppracy z polsk czci Parku Narodowego otworzyy nam rwnie wrota do kontaktw z biaoruskim zarzdc najcenniejszego na caej Nizinie Europejskiej lasu.
        Peretocze byo te znakomit okazj do promocji i pokazania goszczcym na imprezie zespoom ciekawostek regionu puszczaskiego Muzeum Przyrodniczo-Lenego i Rezerwatu Pokazowego ubrw po stronie polskiej oraz Muzeum Przyrodniczego i siedziby Dzieda Moroza po stronie biaoruskiej.

        Peretocze 2007 zorganizowaa Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnwce przy wsppracy z Biaowieskim Parkiem Narodowym, Biaowieskim Orodkiem Kultury oraz Oddziaem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Biaowiey.
        Impreza odbya si pod Patronatem Honorowym Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego oraz Patronatem Medialnym: Telewizji Polskiej Biaystok, Polskiego Radia Biaystok i "Gazety Wspczesnej".
        Peretocze 2007 wspary i dofinansoway firmy: Parkiet Hajnwka, Bank BPH, Domlux Micha Puc, Zakad Instalatorstwa Elektrycznego - Piotr Botromiuk, Transport Midzynarodowy Bojar, PHU Karmel - Szymon Andrejuk, Zakad Masarski Ostaszewski i Pachwicewicz z Bielska Podlaskiego, Kancelaria Notarialna Wasiluk, Kompania Piwowarska S.A., Karczma Irena z Biaowiey, Serwis Ogumienia Alina Maciuka, Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Hajnwka.


        Wszystkim serdecznie dzikujemy!


        Projekt wspfinansowano ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ssiedztwa Polska-Biaoru-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz ze rodkw budetu pastwa pod patronatem Euroregionu Puszcza Biaowieska.