Centrum Promocji Regionu - Czerlonka

O projekcie          Artyci          Galeria

 

IV BIAOWIESKIE INTEGRACJE ARTYSTYCZNE PERETOCZE 2006

 

     Podobnie jak jeszcze niedawno otwarte wrota wiejskiej stodoy zapraszay w swe progi czasami na potacwk, cho zdecydowanie czciej aby przyj pody ziemi podlaskiej, jej najwiksze bogactwo tak dzisiaj wszystkich przyjmuj Biaowieskie Integracje Artystyczne  Peretocze. W tym roku organizowalimy je ju po raz czwarty tradycyjnie w ostatnich dniach lipca (29-30.07) i w biaowieskim amfiteatrze. Po raz kolejny Biaowiea rozbrzmiaa piewami rnych narodw, a scena zatrzsa si od skocznych tacw i przytupw. Na nut cygask i biaorusk, ukraisk i ydowsk, niemieck i litewsk, rosyjsk i polsk kurpiowsk zagray nam zespoy z Polski i Biaorusi: Zbuczanki, Przysieczanki, Rasnianaczka, Kapela Kurpiowska, Taneczny Zesp Tandem, Zesp Klezmerski Shalom, Kapela Litewska Klumpe, Art. Studio Rada i Ukraiska Grupa Folkowa Horpyna. Rodzynkiem wrd wszystkich artystw by Micha Skiepko jeden z najwybitniejszych obecnie polskich piewakw, ktry wystpi z repertuarem pieni i arii inspirowanych folklorem.

     IV Biaowieskie Integracje Artystyczne Peretocze 2006 zorganizowalimy przy wsppracy z Biaowieskim Parkiem Narodowym, Biaowieskim Orodkiem Kultury i Oddziaem PTTK w Biaowiey, przy wsparciu Patronw Medialnych - Telewizji Polskiej SA Oddzia w Biaymstoku, Polskiego Radia Biaystok SA i "Gazety Wspczesnej" oraz dziki zaangaowaniu i dofinansowaniu jej przez firmy: POLBUD, DOM-LUX Micha Puc, Zakad Instalatorstwa Elektrycznego Piotr Botromiuk, Firma Transportowa Bojar Transport, Kompania piwowarska Dojlidy Biaystok, Kancelaria Notarialna Stefan Wasiluk i Karmel Szymon Andrejuk. Wszystkim serdecznie dzikujemy!

     Peretocze 2006 odbyo si w ramach projektu Polsko Biaoruskie Prezentacje Kultury Wielkiego Ksistwa Litewskiego, ktry by wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Ssiedztwa Polska Biaoru Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 oraz ze rodkw budetu pastwa pod Patronatem Euroregionu Puszcza Biaowieska.

ZAPRASZAMY ZA ROK!